snow

Kata-kata Hikmah

6/02/2014


Kanser oh Kanser
Moga sama2 terhindar darinya.
No comments: